performances de encierro

Mały koncert na dwie nogi

Małpowanie

Dżungla

Ofiara

Podróż (nie)możliwa

Plata

Studium bałaganu

Wydeptywanie ścieżki