INSTALACJE

Czerwona sukienka / technika mieszana

Więzy krwi / wystawa

Dżungla / instalacja multimedialna

Studium bałaganu / obiekt multimedialny

Looking for happines / instalacja multimedialna

Koromysło / performans / instalacja

Gabinet z efektem struktury jamy / wystawa

Cztery litery / instalacja interaktywna

Jestem Stamtąd / instalacja multimedialna