PERFORMANS

Maria Magdalena

Niedźwiedzica

Koromysło

Co się stało z dziurą ozonową?

Piece of my heart

Granica

miluśka moja

Drzewostan