PERFORMANS

Więzy krwi / wystawa

performances de encierro / projekt we współpracy z Ariadną Pastorini

Mały koncert na dwie nogi / performans dokamerowy

Dżungla / instalacja multimedialna

Ofiara – krwioobieg / projekt długoterminowy w trakcie realizacji

Wydeptywanie ścieżki / performans

Punkty pamięci / performans

Niebieskoocy / performans

Potencjał ciepła / performans