PERFORMANS

Remis 2:0

powitanie wiosny

Zaś wrzucenie takiej masy książek do rzeki mogłoby spowodować poważne i długotrwałe zakłócenia w jej biegu

Maria Magdalena

Niedźwiedzica

Koromysło

Co się stało z dziurą ozonową?

Piece of my heart

Granica