PROJEKTY WSPÓLNE

Pierwsze Ogólnopolskie Dożynki Artystyczne

8 – Chór Ruchowy GSW

Koncert organowy

Rappers & Sappers

Współobecni w sieci miasta

Marnotrawienie

Sen Kraka – Twierdza 33

Kurrikulum vitae

zimny ogień