PROJEKTY WSPÓLNE

Małpowanie

Panaceum – lek na wszystko

Pierwsze Ogólnopolskie Dożynki Artystyczne

8 – Chór Ruchowy GSW

Koncert organowy

Rappers & Sappers

Współobecni w sieci miasta

Marnotrawienie

Sen Kraka – Twierdza 33