2021

Małpowanie / Fotografie we współpracy z Iloną Barszcz

m (2)
m (3)
m (4)
m (5)
m (1)
m (6)
Projekt zrealizowany wspólnie z Iloną Barszcz
Fotografie powstały w przestrzeniach imitujących naturę, pośród sztucznych skał i prawdziwych roślin. To przestrzenie przygotowane do „ekspozycji” zwierząt, w sztucznie stworzonym środowisku ogrodu zoologicznego. Postawiłyśmy się w miejscu oglądanych egzotycznych i zagrożonych gatunków w dwóch sytuacjach, jednej nieco zabawnej, a drugiej bardziej dramatycznej. Tytuł „małpowanie” odnosi się z jednej strony do zabawy w naśladownictwo, z drugiej zaś do naczelnych ssaków, od których dzieli nas cienka (jak szyba w zoo) granica. Pojawia się pytanie, kto jest obserwowanym a kto obserwującym; kto na nas patrzy i co widzi, co dzieje się po obydwu stronach szyby, co jest widoczne, a co nie uzewnętrznione, a głęboko przeżyte? Groteskowa zamiana ról, może skłonić do refleksji nad pozycją człowieka wobec natury, teraz i w hipotetycznej przyszłości.