2014

miluśka moja / performans

Performens zrealizowany podczas ulicy kultury w Opolu 2014.

Performens odwołujący się do przeżyć i wspomnień, poświęcony dziadkowi któremu w tym czasie w szpitalu ściągano wodę z płuc. Kiedy miałam 6 lat topiłam się w dzień świętego Jana, z wody wyciągną mnie dziadek. W performensie pojawiły się dwa utwory muzyczne (miluśka moja – pierwsza piosenka którą pamiętam śpiewana mi przez dziadka) i utwór bułgarska Pusta Mladość – pieśń ostatniej szansy mogąca zatrzymać śmierć wysłana razem z sondą kosmiczną Voyager w kosmos. Wykorzystałam też: stworzony przeze mnie interfejs umożliwiający zmianę projekcji i dźwięku poprzez zanurzanie głowy pod wodą i ziemniaka, który późniejszym etapie utrzymywał projekcje.