INNE

Ofiara

strona 1
strina 3
strona 2
strona 4
strona 5
strona 6
strona 7
projekt Ofiara to cykl realizacji (wideoperfornamce, realizacje wideo, fotografie) który ciągle rozwijam, jako medium wykorzystuję w nim własną krew menstruacyjną. Prace wynikają z refleksji nad zawiłym splotem miłości, fizjologii, sprzecznych emocji, życiodajnej siły seksualności, umiejscowienia w konkretnej sytuacji polityczno-historycznej. Z zestawienia „uświęconej” krwi bohaterów, którym stawia się pomniki z „brudną” krwią kobiet, której ciągle się wstydzimy, a która jest warunkiem naszego istnienia. Impulsem do tworzenia tej serii jest obecna sytuacja kobiet w Polsce. Pierwszej pracy towarzyszy tekst wysłany jako e-mail opublikowany niżej.
W ramach cyklu do tej pory powstały prace:
Ofiara, Niepodległa/tabula rasa, Krwawa Mery, Dzień Kobiet