Zaś wrzucenie takiej masy książek do rzeki mogłoby spowodować poważne i długotrwałe zakłócenia w jej biegu

Maria Magdalena

Looking for happines

Niedźwiedzica

Koromysło

602 i galaktyki

8 – Chór Ruchowy GSW

Co się stało z dziurą ozonową?

Koncert organowy