INSTALACJE

czarne skrzynki snów / wystawa / instlacja

przypadek kontrolowany / instalacja

chiromancje /. instalacja

Talking Garden / instalacja