2020

Dżungla / instalacja multimedialna

Krwawa Mery / performans dokamerowy fotografia

ofiara / performans dokamerowy

Ofiara – krwioobieg / projekt długoterminowy w trakcie realizacji

Podróż (nie)możliwa / wystawa

Plata / wystawa