PROJEKTY WSPÓLNE

Sen Kraka – Twierdza 33 / projekt interdyscyplinarny

Kurrikulum vitae / wystawa z grupą kuratorki